mgr Piotr Włodarczyk
(egzaminator maturalny OKE z chemii)

mgr Lidia Walaszek
(egzaminator maturalny OKE z chemii)